Pescher Weg

Einmündung Unnauer Weg

Haltestelle Richtung Pesch

Marienberger Weg / Pescher Weg 

Pescher Weg / Kirburger Weg

Pescher Weg / Unnauer Weg

“Longericher Str” von Pesch kommend

Pescher Weg / Lindweiler Hof

Haltestelle Richtung Longerich