Marienberger Weg

Richtung Unauer Weg

K-LW275

Marieberger Weg - Stangenroder Weg

Bushaltestelle  Kirche  Linie 121

K-LW280 K-LW282

Marienkirche

MKLw005
MKLw001
MKLw002

Marieberger Weg - ” Ärztehaus “

K-LW277
K-LW283
MKLw004

Marieberger Weg - Pescher Weg

line